สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) กระทรวงพาณิชย์ (เดิม)

Moc

โครงการ : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) กระทรวงพาณิชย์ (เดิม) 
เจ้าของโครงการ : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ 
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ และบริษัท กุฎาคาร จำกัด
ปีที่ออกแบบ : พ.ศ.2548 – 2550 
งบประมาณ :   87,000,000 บาท
Project : Museum Siam
Owner :
Designer : Stonehenge Co.,Ltd.
Year : 2005
Budget : 87,000,000.- Baht