พระราชวังสราญรมย์, ถนนสนามชัย พระนคร

saranrom

โครงการ : พระราชวังสราญรมย์, ถนนสนามชัย พระนคร 
เจ้าของโครงการ : กระทรวงการต่างประเทศ 
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ออกแบบ : พ.ศ.2545 
งบประมาณ : 480,000,000.- บาท  
Project : Saranrom Palace
Owner : Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand
Designer : Stonehenge Co.,Ltd.
Year : 2007
Budget : 480 Million Baht