อาคารมนุษยนาควิทยาทาน วัดบวรนิเวศวิหาร

human

โครงการ : อาคารมนุษยนาควิทยาทาน วัดบวรนิเวศวิหาร 
เจ้าของโครงการ : วัดบวรนิเวศวิหาร 
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ออกแบบ : พ.ศ.2551 
งบประมาณ :