ฮอนด้า - ถนนราชพฤกษ์

honda

โครงการ : ฮอนด้า - ถนนราชพฤกษ์ 
เจ้าของโครงการ : บริษัท ฮอนด้า สุขาภิบาล 3 จำกัด 
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ออกแบบ : พ.ศ. 2554 
งบประมาณ : 90,000,000 บาท  
Project : Honda Rachapruk
Owner : Honda Sukapibarn 3 Co.,Ltd.
Designer : Stonehenge Co.,Ltd.
Year : 2011
Budget : 90,000,000 Baht