โตโยต้า กรุงไทย - พหลโยธิน

toyota3

โครงการ : โตโยต้า กรุงไทย - พหลโยธิน 
เจ้าของโครงการ : บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จำกัด 
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ออกแบบ : พ.ศ. 2553 
งบประมาณ : 98,000,000 บาท  
Project : Toyota Krungthai Paholyothin
Owner : Toyota Krungthai Co.,Ltd.
Designer : Stonehenge Co.,Ltd.
Year : 2010
Budget : 908000,000 Baht