โตโยต้า กรุงไทย - รามอินทรา

Toyota1

โครงการ : โตโยต้า กรุงไทย - รามอินทรา 
เจ้าของโครงการ : บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จำกัด 
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ออกแบบ : พ.ศ. 2547 
งบประมาณ : 70,000,000 บาท  
Project : Toyota krungthai - Ram Intra 
Owner : Toyota krungthai Co., Ltd.
Designer : Stonehenge Co.,Ltd.
Year : 2004
Budget : 70,000,000 Baht