อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา

chachoengsao

โครงการ : อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 
เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชนครินทร์ 
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ออกแบบ : พ.ศ.2552 
งบประมาณ : 130,000,000.- บาท