อาคารเรียน บริการวิชาการ และเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

lumpang

โครงการ : อาคารเรียน บริการวิชาการ และเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ออกแบบ : พ.ศ.2556 
งบประมาณ : 176,600,000.- บาท