ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองมุกดาหาร

prachacom

โครงการ : ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 
เจ้าของโครงการ : สำนักงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร 
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ออกแบบ : พ.ศ.2553 
งบประมาณ : 200,000,000 บาท