อาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา มหาวิยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

schoolkorat

โครงการ : อาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา มหาวิยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา 
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ออกแบบ : พ.ศ.2554 
งบประมาณ : 130,000,000.- บาท

Project : Student Affairs and Multi-Purpose Building
Owner :
Ratchabhat University Nakhonrachasima
Designer : Stonehenge Co,Ltd.
Year : 2011
Budget : 130,000,000 Bath