ปรับปรุงเพิ่มเสถียรภาพของลาดดินเชิงเขาวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร (ระยะที่ 1) เชียงใหม่

doisutap

โครงการ : ปรับปรุงเพิ่มเสถียรภาพของลาดดินเชิงเขาวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร (ระยะที่ 1) เชียงใหม่ 
เจ้าของโครงการ : สำนักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่ 
ผู้ออกแบบ : กรมศิลปากร
ปีที่ออกแบบ : 9 กันยายน 2552 – 6 เมษายน 2553 
งบประมาณ : 45,490,897.22 บาท  
Project : Wat Phrathat Doi Suthep Temple
Owner :
Designer :
Year : 2009-2010
Budget : 45,490,897.22 Bath